Ökoiskola program

Az Okt-Full Tanácsadó Kft. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének partnere a dél-dunántúli régióban. A Dél-Dunántúli Ökoiskola Regionális Központ célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősödése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növekedése és a Natura 2000 területek ismertségének növekedése. 2016 júniusáig szóló megbízatásunk lényege, hogy az Országos Forrásközpont által fejlesztett útmutatók, segédanyagok és megtartott képzések révén a dél-dunántúli régió iskoláinak segítsük az ökoiskolai hálózat bővítését, a címekre pályázó intézmények felkészülését és később a megvalósítást.

A projekt előzményei
Magyarországon adottak a jogi keretei annak, hogy minden közoktatási intézmény magas színvonalon, hatékonyan végezze természetvédelmi szemléletformáló, fenntarthatóságra nevelő munkáját. Elérhető, megismerhető az a munka szakmai hátterét adó hazai és nemzetközi tudás és gyakorlat. Ugyanakkor az implementáció rendszere hiányos. Nem működnek olyan mechanizmusok, amelyek biztosítanák, hogy minden intézmény kihasználja a jogi és szakmai környezetet biztosította lehetőségeket. A projekt ennek az implementációs rendszernek a kialakításához járul hozzá.

A projekt várható eredményei
A természettel, a természeti környezettel, a Natura 2000 fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező, környezettudatos óvodás, valamint általános és középfokú iskolai tanulók számának növekedése. Képzések segítségével a Zöld Óvodák és Ökoiskolák eredményesebb működése. Mentorálás, szakmai segítségnyújtás eredményeként a környezeti nevelés hatékonyságának emelése.

A projekt támogatója
A projekttevékenységeink támogatását biztosító Svájci-Magyar Együttműködési Program a Svájci Államszövetségnek a 2004. óta az Európai Unióhoz csatlakozott országok iránti felelősségtudatát példázó finanszírozási konstrukció. Célja, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek Unión belüli csökkentése.
A projekthez kapcsolódó aktuális pályázati felhívás elérhető az alábbi linken: http://www.okoiskola.hu

Elérhetőségünk: okoiskola@oktfull.hu

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.