Képzés

   KÉPZÉSI FELHÍVÁS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Okt-Full Tanácsadó Kft együttműködése alapján képzést szervez, amelynek címe:Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére
A képzés célja: a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kisgyermekkorban. A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek között fontosnak tartják a fenntarthatóság nevelését. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését várjuk, akik olyan köznevelési intézménybe dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei mellett és elhatározásuk, hogy elnyerik a Zöld Óvoda/Ökoiskolai címet.

Jelentkezési feltételek: A képzésre pedagógus végzettséggel rendelkező és oktatási – nevelési intézményben dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk. Limitált létszám miatt egy intézményből 1 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek azon pedagógusok, akik olyan köznevelési intézményből jelentkeznek, akik Ökoiskola címre pályáztak (első körben), vagy pályáznak. A képzésbe lépés nincs gyakorlati időhöz kötve.
A képzés akkreditált, akkreditációs száma: 23/65/2015

Képzés óraszáma: 30 óra
Foglalkozásvezető: Nagyné Horváth Emília
A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája: Tanúsítvány

Az igazolás/ tanúsítvány kiadásának feltétele: A képzés tanúsítvány kiadásával zárul, melynek feltétele: A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záró dolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.

Továbbképzés díja: A képzésen való részvétel a TÉRÍTÉSMENTES (képzés díja, szállás, étkezés). A résztevőnek útiköltséget nem áll módunkban téríteni.

Kérjük, hogy a dokumentáláshoz szíveskedjen magával hozni a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettségét/szakképzettségét igazoló eredeti okiratot (oklevél) és annak fénymásolatát.

Képzési tájékoztató

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt. A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll:

  1. ismerkedés egymással, csapatépítés játékosan
  2. ismerkedés az intézmények környezeti nevelési munkájával hozott anyagok segítségével
  3. a fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei módszertan: kiscsoportos és frontális munka, szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a konstruktivista pedagógiával
  4. A Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód megismerése, információgyűjtés módjainak elsajátítása a Natura 2000 értékekről, tapasztalatcsere.
  5. A Natura 200 hálózat területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: öröm-bánat térképezés, program tervezés kiscsoportos munkában.
  6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: ismerkedés a pályázatok kritérium rendszerével, a pályázatírás lehetőségei
  7. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonása
  8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, hálózati tanulás lehetőségeinek megismerése elméletben ötletek átadása a finanszírozására.

Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek bemutatása teszi lehetővé.

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul, melynek feltétele: A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záró dolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.

Képzéseink:

  1. Magyarhertelend Ifjúsági Tábor, 2015. augusztus 24-25-26.

Képek a képzésről:

101_1998101_2040

101_205920150824_131349

Képzésről készült beszámoló:

Szakmai Beszámoló

2.  Somogyszob Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ, 2016. március 10-12.

Képek a képzésről:

101_2971 101_3014 101_3083 101_3141

Képzésről készült beszámoló:

Szakmai beszamolo

 

Budapest, 2016. március 21.

Okt-Full Tanácsadó Kft.
okoiskola@oktfull.hu

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.