Képzések

Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. felnőttképzési engedélyszáma: E-001414/2016

Engedélyezett képzéseink (2022. december 31-ig):

Képzési megnevezéseKépzés nyilvántartásbavételi száma
Alapkompetencia fejlesztésE-001414/2016/D001
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzésE-001414/2016/D002
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzésE-001414/2016/D003
Vezetői személyiségfejlesztő tréningE-001414/2016/D004
Stressz- és konfliktuskezelési tréningE-001414/2016/D005
Iskolai közösségi szolgálatra felkészítő tréning diákok részéreE-001414/2016/D006
Közösségépítő tréningE-001414/2016/D007
Kommunikációs tréningE-001414/2016/D008
IKT kompetenciák fejlesztése közművelődéssel foglalkozó, kulturális szakemberek számáraE-001414/2016/D009
Digitális kompetenciák fejlesztéseE-001414/2016/D010
Csapatépítő tréningE-001414/2016/D011
Krízishelyzetek kezelése a gyermekvédelmi alapellátásbanE-001414/2016/D012
Asszertív tréningE-001414/2016/D013
A kiégés megelőzése a személyes gondoskodást végző szakembereknélE-001414/2016/D014
Komplex egészségnevelési tréning a települések 2-7 éves kisgyermekekkel foglalkozó személyei számáraE-001414/2016/D015
Esélyegyenlőségi tréning a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése érdekébenE-001414/2016/D016
Átfogó kompetencia fejlesztés a fiatalok részére (nyelvi és digitális kompetencia kivételével)E-001414/2016/D017
Alapvető számítógép-használatE-001414/2016/D018
ÉletvitelE-001414/2016/D019
Háztartásgazdálkodási foglalkozásE-001414/2016/D020
Idegen nyelv - érdeklődés felkeltéseE-001414/2016/D021
Konfliktuskezelés lehetőségeiE-001414/2016/D022
Kooperáció, együttműködés csoportbanE-001414/2016/D023
TanulásmódszertanE-001414/2016/D024
Mentorok felkészítése egyéni fejlesztési tervek készítésére, megvalósításáraE-001414/2016/D025
Önismereti, önfejlesztő tréningE-001414/2016/D026
Digitális írástudásE-001414/2016/D027
Pályaorientációs csoportfoglalkozásE-001414/2016/D028
Munkaszemlélet kialakítását elősegítő integráló tréningE-001414/2016/D029
Szemléletformáló, személyiségfejlesztő képzésE-001414/2016/D030
Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztéseE-001414/2016/D031
Fejlesztési területek, lehetőségek a fejlesztő nevelés-oktatásban, azok beépülése a tanulási folyamatbaE-001414/2016/D032
Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiáiE-001414/2016/D033
Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó stratégiaalkotás és rendszerszemléletű fejlesztésE-001414/2016/D034
Személyiségfejlesztő, hátránykompenzációs tréningE-001414/2016/D035
Helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programE-001414/2016/D036
Mi a játék egy autista kisgyermek számára?E-001414/2016/D037
Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységekE-001414/2016/D038
Állapotmegismerésen alapuló egyéni fejlesztési tervek készítéseE-001414/2016/D039
Heeft megvalósításaE-001414/2016/D040
A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programE-001414/2016/D041
Együttműködés fejlesztése tréningE-001414/2016/D042
KonfliktuskezelésE-001414/2016/D043
Motivációs tréningE-001414/2016/D044
Önismeret, személyiségfejlesztés és személyiségtípusokE-001414/2016/D045
Visszajelzés adásának művészeteE-001414/2016/D046
Kommunikációs technikák tréningE-001414/2016/D047
Szépészet a mindennapokbanE-001414/2016/D048
KommunikációE-001414/2016/D049
Illúzió az inklúzió - Autista gyerekek inkluzív nevelése - oktatásaE-001414/2016/D050
Önismereti csoport vezetése serdülők részéreE-001414/2016/D051
Munkára való képességet javító képzésE-001414/2016/D052
Egyéni profilok összeállítása személyiségtesztek segítségévelE-001414/2016/D053
Etikett és viselkedéskultúraE-001414/2016/D054
Heeft megvalósítása - Szakemberek kompetenciafejlesztése és szolgáltatásfejlesztés a humán közszolgáltatás területénE-001414/2016/D055
Interjúkészítés és szimulációE-001414/2016/D056
Kommunikációs hatékonyság fejlesztése idegen nyelvenE-001414/2016/D057
Kreatív energiák, személyiségfejlesztő műhelyfoglalkozásE-001414/2016/D058
Önéletrajz-elemzés és -készítés, kreatív önéletrajzokE-001414/2016/D059
Szemlélet- és hozzáállásbeli alapokE-001414/2016/D060
Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzésE-001414/2016/D061
Szenzoros integrációs terápiák és alkalmazásuk jelentősége a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésébenE-001414/2016/D062
Életviteli tréning egyedülálló anyáknakE-001414/2016/D063
Életviteli tréning kamaszoknakE-001414/2016/D064
Gyász és veszteségek feldogozásaE-001414/2016/D065
Nyugdíjra felkészítő tréningE-001414/2016/D066
Ön- és háztartásismeretE-001414/2016/D067
Önbogozó kör középiskolásoknakE-001414/2016/D068
Rendszerszemléletű prevenciós tréning 1.E-001414/2016/D069
Rendszerszemléletű prevenciós tréning 2.E-001414/2016/D070
Személyi higiéné tréningE-001414/2016/D071
Szüleinkért tréningE-001414/2016/D072
Tanulásszervezés a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésébenE-001414/2016/D073
Vállalkozóvá válásra felkészítő képzésE-001414/2016/D074
Alapkompetencia fejlesztése - 30 óraE-001414/2016/D075
Digitális kompetencia fejlesztésE-001414/2016/D076
Idegen nyelv - Érdeklődés felkeltése - 30 óra elméleti képzésE-001414/2016/D077
Munkavállalás elősegítése, álláskeresési ismeretek és technikákE-001414/2016/D078
Személyiségfejlesztő tréningE-001414/2016/D079
Konfliktuskezelő és kommunikációs tréningE-001414/2016/D080
Elsősegélynyújtási kompetencia fejlesztéseE-001414/2016/D081
Vállalkozó Start ProgramE-001414/2016/D082
Vállalkozó Start Program - TávoktatásE-001414/2016/D083
Az E-közigazgatás lehetőségeinek használataE-001414/2016/D084
Munkaszocializációs tréningE-001414/2016/D085
Konfliktuskezelés tréningE-001414/2016/D086
Gazdálkodás az idővel és a pénzzelE-001414/2016/D087
Kommunikációs tréning - 20 órásE-001414/2016/D088
Asszertivitás és stresszmenedzsment tréningE-001414/2016/D089
A tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása - tanulókE-001414/2016/D090
IKT - Excel (30 órás)E-001414/2016/D091
Mesepedagógia E-001414/2016/D092
Öröm-TanE-001414/2016/D093
Alap- és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák fejlesztése - tanulókE-001414/2016/D094
Együttműködés fejlesztéseE-001414/2016/D095
Fejlesztő szülő tréningE-001414/2016/D096
Hiperaktivitás felismerése, kezeléseE-001414/2016/D097
Magatartászavarok felismeréseE-001414/2016/D098