Képzés

AKKREDITÁLT KÉPZÉS  ZÖLD ÓVODA KOORDINÁTOROKNAK

2015 januárja és 2016 áprilisa között, az Országos Forrásközpont szakmai munkájára támaszkodva képzést szervezünk pedagógusok számára.
A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben:

 • a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben;
 • a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer);
 • az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén;
 • a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése;
 • az innovációs képesség erősítése az intézményben;
 • ökoiskolai munkatervkészítés;
 • Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Ökoiskola munkatervébe.

Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé.
A képzés időtartama: 30 óra

Képzési felhívás óvodapedagógusok részére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Oktfull Tanácsadó Kft együttműködése alapján képzést szervez, amelynek címe:
Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére
A képzés célja: a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kisgyermekkorban. A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek között fontosnak tartják a fenntarthatóság nevelését. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését várjuk, akik olyan köznevelési intézménybe dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei mellett és elhatározásuk, hogy elnyerik a Zöld Óvoda/Ökoiskolai címet.
Jelentkezési feltételek: A képzésre óvodapedagógus végzettséggel rendelkező és oktatási – nevelési intézményben dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk. Limitált létszám miatt egy intézményből 1 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek azon pedagógusok, akik olyan köznevelési intézményből jelentkeznek, akik Zöld Óvoda címre pályáztak (első körben), vagy pályáznak. A képzésbe lépés nincs gyakorlati időhöz kötve.

A képzés akkreditált, akkreditációs száma: 23/65/2015

Jelentkezés módja: Jelentkezni, jelentkezési lap kitöltésével és a végzettséget igazoló oklevél  másolatával lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat a zoldovoda@oktfull.hu e-mail címre történő visszaküldésével lehet 2016. január 31-ig. (Az aláírt, eredeti dokumentumokat, a képzés első alkalmakor kell a helyszínen az oktatónak leadni!)
Képzés tervezett időpontja: 2016. március 17-19.
A képzés tervezett helyszíne: Erdei Iskola Fónagyság, Varbó (Web cím:http://www.eszakerdo.hu/magyar/erdisk/bagolyvar_uj.htm)
Képzés óraszáma: 30 óra
Foglalkozásvezető: Dupákné Gecse Adél
A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája:  Tanúsítvány

Az igazolás/ tanúsítvány kiadásának feltétele: A képzés tanúsítvány kiadásával zárul, melynek feltétele: A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.
Továbbképzés díja: A képzésen való részvétel a TÉRÍTÉSMENTES (képzés díja, szállás, étkezés). A résztevőnek útiköltséget nem áll módunkban téríteni.

Kérjük, hogy a dokumentáláshoz szíveskedjen magával hozni a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettségét/szakképzettségét igazoló eredeti okiratot (oklevél) és annak fénymásolatát.

Képzési tájékoztató

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt. A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll:

 1. ismerkedés egymással, csapatépítés játékosan
 2. ismerkedés az intézmények környezeti nevelési munkájával hozott anyagok segítségével
 3. a fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei módszertan: kiscsoportos és frontális munka, szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a konstruktivista pedagógiával
 4. A Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód megismerése, információgyűjtés módjainak elsajátítása a Natura 2000 értékekről, tapasztalatcsere.
 5. A Natura 200 hálózat területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: öröm-bánat térképezés, program tervezés kiscsoportos munkában.
 6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: ismerkedés a pályázatok kritérium rendszerével, a pályázatírás lehetőségei
 7. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonása
 8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, hálózati tanulás lehetőségeinek megismerése elméletben ötletek átadása a finanszírozására.

Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek bemutatása teszi lehetővé.
A képzés tanúsítvány kiadásával zárul, melynek feltétele: A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.

Képzéseink:

1.Varbó, Fónagyság, Bagolyvár Erdei Iskola, 2015. április 24-25-26.

Képek a képzésről:

IMGP7558 DSCF1508 DSCF1418 IMGP7397

 

Képzésről készült beszámoló:

Beszámoló a Felkészítő képzés Zöld Óvoda

2.Varbó, Fónagyság, Bagolyvár Erdei Iskola, 2016. március 17-18-19.

Képek a képzésről:

Fénykép0603 IMG_6055 IMG_6071 IMG_6036

Képzésről készült beszámoló:

Szakmai_beszamolo_Zold_Ovoda

Budapest, 2016. április 11.

 

Az SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projekt meghosszabbításra került, így cégünk lehetőséget kapott a Zöld óvoda programon belül még egy képzés megtartására.

3. képzés:

A képzés helyszíne: Élménybázis, 3348 Szilvásvárad, Park utca 4.

A képzés időpontja: 2016.08.15-16-17.

Képzésvezető: Dupákné Gecse Adél

Képek a képzésről:

 

IMG_6312 IMG_6304

 

IMG_6286 IMG_6273

Képzésről készült beszámoló:

Beszámoló a Felkészítő képzés Zöld Óvoda_081517

Okt-Full Tanácsadó Kft.

zoldovoda@oktfull.hu

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.