Gyakran ismételt kérdések

ZÖLD ÓVODA PÁLYÁZAT
Gyakran ismételt kérdések

Az alábbiakban, a Zöld Óvoda Cím Pályázattal kapcsolatban eddig leggyakrabban felmerült kérdéseket válaszoljuk meg a sikeres pályázás érdekében.

Kérdés Válasz
 

1.

Ha csak a székhely intézmény pályázik, akkor az Adatlapon ki kell tölteni a tagintézmény/telephely intézmény adatait is? Ha csak a székhely intézmény pályázik, a tagintézmény/telephely intézmény adataira nincs szükség.
 

2.

 

Ha csak a tagintézmény/telephely pályázik, akkor az Adatlapon nem szükséges kitölteni a székhely intézmény adatait? Ha csak a tagintézmény pályázik, a székhely intézmény adatait is ki kell tölteni, és a tagintézmény/telephely adatait is.
 

3.

 

A pályázati kiírás szerint a dokumentumokat alá kell írni, le kell pecsételni, amit elektronikusan csak szkennelve tudnánk megküldeni. A pályázati kiírás azonban Word (doc, docx, odt) formátumot ír elő. Hogy küldjük a pályázatot elektronikusan? Minden elektronikusan küldött dokumentumot aláírás és pecsét nélkül, de az aláíró személy nevét feltüntetve, Word dokumentumként kell megküldeni (nem szkennelve).
 

4.

 

Az elektronikusan beküldött dokumentumok érvényesek aláírás és pecsét nélkül? A postán és az elektronikusan beküldött dokumentációk szövegének meg kell egyezniük egymással. A postán beküldött anyag aláírva és lepecsételve érkezik, ez bizonyítja a pályázat hitelességét.
 

5.

 

A támogató szakember szakmai véleményét aláírva, lepecsételve kaptuk meg, így elektronikusan csak szkennelve tudjuk elküldeni, de ez ellentmond a pályázati kiírásnak. A támogató szakember szakmai véleményét elfogadjuk szkennelve is.
 

6.

 

Az Önértékelés kitöltéséhez nem elég a hely, bővíthetjük a táblázatot új sorokkal? Az Önértékelés sorai igény szerint bővíthetők.
 

7.

 

Képeket, fotókat, újságcikkeket stb. mellékelhetünk a pályázathoz? A pályázati kiírás képekre vonatkozóan nem tartalmaz semmilyen előírást. Az viszont már előfordult, hogy a fotók miatt nem érkezett meg egy-egy pályázati anyag, amennyiben képet küldenek a fájlméretet minimalizálni szükséges.
 

8.

 

A Zöld Óvoda cím és logó használatára 3 évig jogosult egy intézmény. Ha a cím megújítására több mint 3 év után kerül sor, melyik Önértékelést kell kitölteni? Ha több mint 3 év telt el a pályázat benyújtása óta, akkor a cím megújításához az újra pályázó intézményeknek (3/A. melléklet) szóló Önértékelést kell kitölteni.
 

9.

 

Mikor kell pályáznunk leghamarabb, ha a címet 2011-ben nyertük el? A „Zöld Óvoda” cím – a kritériumrendszer alapján – a három éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető. (idézet a pályázati kiírásból)

Amennyiben a Zöld Óvoda Oklevél a 2011-es dátumot tartalmazza, abban az esetben 2014-ben kell benyújtani pályázatot, hisz a cím használata 3 évre érvényes.

 

10.

 

Pályázhatok-e a Zöld Óvoda 2014-es címre, ha 2012-ben nyertem el a címet? Nem, mivel a pályázatban nem tud három nevelési évet értékelni.
 

11.

 

A továbbképzések bemutatásánál is figyelembe kell venni a három éves időtartam értékelését? A továbbképzések bemutatása során is az elmúlt 3 éves időszakot kell vizsgálni régebbi képzések bemutatását kerülni kell. Az akkreditált és a nem akkreditált képzések bemutatása kapcsolódjon a kritérium rendszer elemeihez.
 

12.

 

Melyik három év szerepeljen a pályázatban? Az önértékelési szempontsoron szereplő 2010/2011, 2011/2012, és a 2012/2013-as nevelési évek.
 

13.

 

Elég egy támogatói nyilatkozat, vagy többet is lehet mellékelni. Igen, elég egy támogatói nyilatkozat, de amennyiben szeretnének többet is csatolhatnak.
 

14.

 

Szükség van-e együttműködési megállapodásra, vagy elég a támogatói nyilatkozat. Csak a támogatói nyilatkozat szükséges, együttműködési megállapodás nem. A támogatói nyilatkozatban arra célszerű kitérni, milyen tevékenységeivel kapcsolatos a támogatói nyilatkozat.
 

15.

 

Egy eredeti és egy másolatot kell beküldeni, nem baj, ha mindkettő eredetei? Nem, de egy eredetinek mindenképp lennie kell.
 

16.

 

Egy intézmény két tagintézménye pályázik. Több ponton megegyezik a pályázat. Nem baj-e? Nem, de a különbségek legyenek konkrétan megfogalmazottak, mivel a megvalósítás a továbbképzés, a nevelőmunka eredménye, tárgyi feltételek, fejlesztés stb. lényeges egyedi tényeket igazolnak.
 

17.

 

Az értékelő, elemző beszámolóban szigorúan kell követni a vázlatpontokat? Nem szükséges, de minden vázlatpontra választ kell adni a beszámolóban.
 
18.
 
Az Önértékelés során a kritériumrendszer szempontjaival kapcsolatos adekvát tevékenységekre kell kitérni? Igen, a táblázat kitöltése során a továbbképzések, a nevelőmunka értékelése, pályázatok, stb. során a kritériumrendszer elemeinek megfelelő tevékenységek bemutatása szükséges.
 

19.

 

Az Önértékelés során a Pedagógiai dokumentumokból kell szó szerint idézni részleteket? Nem, de konkrét megfogalmazásokat tartalmazzon, kerülve az egyszavas vagy általános bemutatást. Érdemes mindenképp a kritériumok szerinti tartalmi kiemelések megjelenítése a dokumentumokból.
 

20.

 

Az óvodai élet mindennapjaiban a nevelés folyamatában megjelenő jellemző tevékenységek megvalósítását elég csak megnevezni? A táblázat fejléce tartalmazza a tartalmi részletesség szempontjait. (Megvalósításuk módja, ideje, helye, gyakorisága, érvényesülésük módja, területei, példák felsorolása)
 

21.

 

Az eszközök és felszereltség elemzése során elégséges csak a felsorolásban szereplő eszközökre kitérni? A beírt eszközök példák, amennyiben több eszközzel rendelkezik, a sorok bővítésével bemutatásuk megtehető, sőt ajánlott.
 

22.

 

Vannak olyan tevékenységek az óvodában, amit szeretnénk leírni, de nem szerepel kérdésként a táblázatban. Csatolhatók mellékletek? Nincs szükség külön melléklet csatolására, hanem a téma szerinti táblázat után találhatómegjegyzés/kiegészítés szó után írja le a kiegészítéseket röviden, tömören. Ezek tartalma tényanyaggal segít(het)i a helyi sajátosságok megismerését, és a pályázat tartalmi értékelését.

Forrás: zoldovoda.hu

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.